BUỔI 9 – KỸ NĂNG LẮNG NGHE VÀ PHẢN BIỆN

Nối tiếp chuyên đề “Kỹ năng tương tác xã hội”, buổi học thứ 9 của Khóa học giải pháp việc làm tại Novaedu tập trung xoay quanh nội dung: “Kỹ năng lắng nghe, phản biện và Khả năng hòa đồng với môi trường”.

Giảng viên Thanh Hằng chia sẻ kiến thức bài học.

Trong buổi học tối ngày 23/8, giảng viên Đào tạo Thanh Hằng đã chia sẻ với các bạn học viên về các vấn đề chính:
– Cách kiểm soát sự sợ hãi.
– Kỹ năng sử dụng ngôn từ.
– Kỹ năng làm giàu ngôn từ.
– Kỹ năng lắng nghe.
– Kỹ năng hòa đồng với môi trường.

Cả lớp hào hứng tham gia hoạt động tập thể.

Ngoài ra, trong buổi học, các bạn học viên đã cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi để phát triển kỹ năng của bản thân.

Các bạn học viên hăng hái phát biểu ý kiến.
Liên hệ:
Công ty CP Công Nghệ Giáo Dục NOVA
Tầng 2, nhà A, số 22 Thành Công, Hà Nội
Hotline: 0984.423.335
Email: novaedu.vn@gmail.com